Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach

Artykuł sponsorowany
ul. Pomologiczna 15 tel. (46) 833-32-67

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015 / 2016

1. Technikum
• technik mechanik
technik elektryk
• technik pojazdów samochodowych
• technik informatyk

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• mechanik pojazdów samochodowych
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz
• elektryk
• oddział wielozawodowy - cukiernik, fryzjer, piekarz, stolarz, elektryk
• oddział wielozawodowy - kucharz, sprzedawca

W oddziałach wielozawodowych zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu o indywidualne umowy o szkolenie praktyczne między uczniem a zakładem pracy.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4. Szkoła Policealna dla Dorosłych
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• technik informatyk
• technik rachunkowości

Termin składania dokumentów do wszystkich typów szkół ( dla młodzieży )
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015r., do godziny 13.00
Termin składania dokumentów w szkołach dla dorosłych ( zaocznych )
-- od 1 lipca do 21 sierpnia 2015r. do godz.13.00

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
- dwie podpisane fotografie
- poświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do oddziałów wielozawodowych)
- kserokopię aktu urodzenia

Ogłoszenie list przyjętych:

Lista wstępna – 3 lipca 2015r., godz.13.00
Lista ostateczna – 7 lipca 2015 r., godz.13.00
Termin złożenia, przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej, oryginału świadectwa – od 3 lipca 2015r., godz.13.00 do 7 lipca 2015r., do godz. 12.00

Dodaj ogłoszenie