Spaw-Met Robert Dobrzelewski

Skierniewice, Bohaterów Westerplatte 37