Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Skierniewice, Miedniewicka 25

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu.