Pieniędzy na przyszły rok trochę więcej niż było

Roman Bednarek
Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach może już planować wydatki na aktywizację bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach może już planować wydatki na aktywizację bezrobotnych Roman Bednarek
Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach może już planować wydatki na przyszły rok, ponieważ wiadomo, jaki będzie budżet jednostki. Pieniędzy tych jest niewiele więcej, niż na rok bieżący.

W sumie budżet skierniewickiego urzędu pracy na 2019 rok będzie wynosił 4,5 mln zł. W kwocie tej mieszczą się pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na projekty aktywizujące bezrobotnych, przygotowane przez zespół pracowników urzędu. Z budżetu państwa zatem trafi do PUP zaledwie 1,5 mln zł.

- Mimo wszystko w przyszłym roku będziemy mieli budżet nieco większy niż w roku bieżącym - ocenia Ryszard Pawlewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

- Oczywiście, jak każdego roku, będą ogłaszane konkursy na różne projekty, do których jak zawsze będziemy przystępować, więc kwota, jaką będziemy dysponować w przyszłym roku jeszcze urośnie - dodaje Renata Jakubowska, wicedyrektor PUP. - Jak tylko będzie ogłoszony jakiś konkurs, od razu przystąpimy do przygotowania wniosku. Do tej pory udawało nam się pozyskiwać w ten sposób pieniądze, więc i w przyszłym roku postaramy się o nie.

Dwukrotnie większą niż w roku bieżącym kwotę urząd uzyskał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia w firmach powiatu skierniewickiego, które mają podwyższać kwalifikacje pracowników, urząd będzie mógł dofinansować kwotą 150 tys. zł. Określone jednak zostały priorytety szkoleniowe, które dość precyzyjnie wskazują, na co te pieniądze będzie można wykorzystać.

- Możemy dofinansować szkolenia osób bez matury, lub osób, które 15 lat pracowały w warunkach szkodliwych i nie mają uprawnień do świadczeń pomostowych, możemy wspierać kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych - wylicza Renata Jakubowska. - Oczywiście będziemy wspierać również kursy kształcące specjalistów w zawodach deficytowych.

W końcu października w ewidencji skierniewickiego PUP widniało w sumie 1.568 bezrobotnych - 980 z miasta i 588 z powiatu ziemskiego. Stopa bezrobocia dla Skierniewic wynosi 5,6 proc. zaś dla powiatu - 3,8 proc.

Przez 9 miesięcy 2018 r. zarejestrowano w urzędzie 2.310 osób, zaś 2.514 bezrobotnych wyrejestrowano. W grupie wyrejestrowanych 1.462 osoby podjęły pracę.

Polacy boją się biedy

Wideo

Dodaj ogłoszenie