Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 69

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach nadzoruje pracę podległych jednostek policji na terenie miasta. Z kolei jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Komenda miejska działa samodzielnie w kwestii m.in.:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Do zadań Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach należą np.:

  • tworzenie wspólnie z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących zwalczania zjawisk patologii społecznej,

  • koordynowanie poszukiwań osób

  • badania krymalistyczne śladów

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.