Innowacje informatyczne w zgierskim szpitalu

Artykuł sponsorowany
Sale operacyjne zgierskiego szpitala wyposażone w stacje przeglądowe, a pokoje lekarskie w komputery z monitorami o wysokiej rozdzielczości – to wszystko po to, by można było dostrzec więcej szczegółów i postawić jak najprecyzyjniejszą diagnozę. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu realizuje projekt „Rozwój technologii medycznej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT z zakresu diagnostyki obrazowej”.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT z zakresu diagnostyki obrazowej w zgierskim szpitalu kosztować będzie prawie 640 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego wynosi 538 tys. zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w ostatnich dniach listopada br., a projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

- W ramach projektu sale operacyjne w szpitalu zostaną wyposażone w tzw. stacje przeglądowe, czyli duże ekrany LCD, na których będzie można na bieżąco podczas zabiegu oglądać wyniki tzw. diagnostyki obrazowej. Ponadto wszystkie pokoje lekarskie, znajdujące się w naszej placówce, wyposażone zostaną w komputery z monitorami wysokiej rozdzielczości. Dzięki wykorzystaniu tej zaawansowanej techniki będzie można dostrzec więcej szczegółów, a to znacznie ułatwi diagnostykę – wyjaśnia Radosław Piotrowski, kierownik sekcji informatyki w zgierskim szpitalu.

Obecnie realizowane przedsięwzięcie to uzupełnienie projektu z 2010 r. (efekty na zdjęciu) kiedy to zakupiono system radiologii pośredniej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej zgierskiego szpitala. Ówczesny projekt – również realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne – kosztował 725 tys. zł, z czego dofinansowanie to prawie 540 tys. zł.

Dodaj ogłoszenie