Wybierz region

Wybierz miasto

  Stypendia dla utalentowanych studentów

  Autor: (pp)

  2006-11-16, Aktualizacja: 2006-11-16 03:43 źródło: Polska Dziennik Łódzki

  Dwieście rocznych stypendiów i tyle samo laptopów - to prezenty, które mogą otrzymać studenci w ramach rozpoczynającej się dzisiaj akcji pod nazwą "Polskie Talenty".

  Dwieście rocznych stypendiów i tyle samo laptopów - to prezenty, które mogą otrzymać studenci w ramach rozpoczynającej się dzisiaj akcji pod nazwą "Polskie Talenty".

  Akcję zorganizowała Fundacja Telekomunikacji Polskiej, a patronuje jej m.in. "Dziennik Łódzki". Spośród studentów, którzy zgłoszą się do akcji, komisja kwalifikacyjna wybierze w całej Polsce dwustu, którym przyzna stypendia wartości 10 tys. zł w ciągu roku oraz zafunduje notebooki z oprogramowaniem wartości 10 tys. zł każdy.

  Szanse na zakwalifikowanie do programu "Polskie Talenty" mają najlepsi i najzdolniejsi studenci III i IV roku studiów magisterskich kierunków informatyka oraz elektronika i telekomunikacja. O miejsce w programie mogą ubiegać się studenci polskich uczelni państwowych i prywatnych, studiujący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Aplikacje mogą składać studenci, którzy otrzymali w toku studiów średnią ocen co najmniej 4,0 i działają aktywnie w kołach naukowych, bądź uzyskali nagrody w konkursach związanych z kierunkiem studiów za opracowania innowacyjnych programów lub rozwiązań technicznych.

  Jak się zgłosić
  Wnioski o stypendium można składać do końca roku. Część dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną, część pocztą tradycyjną. O ich przyjęciu decyduje data nadania. Wnioski nadane po 31 grudnia 2006 r. nie będą rozpatrzone.

  Formularze można pobrać ze strony internetowej www.polskietalenty.pl

  Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • kwestionariusz osobowy przysłany on-line (kontakt@polskietalenty.pl)

 • list motywacyjny przesłany on-line, zawierający uzasadnienie udziału w programie "Polskie Talenty" wraz z propozycjami wykorzystania stypendium oraz planami na przyszłość kandydata. (List nie powinien przekraczać dwóch stron. Należy go wydrukować i przedłożyć osobom udzielającym rekomendacji.)

 • curriculum vitae przesłane on-line

 • oświadczenie o dysponowaniu danymi osobowymi (na formularzu pobranym ze strony internetowej) wydrukowane, podpisane i przesłane pocztą konwencjonalną
 • kserokopię indeksu potwierdzoną w dziekanacie za zgodność z oryginałem przesłaną pocztą konwencjonalną (do biura programu, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź)
 • czytelną fotokopię dowodu osobistego przesłaną on-line.


 • Do wniosku składającego się z powyższych elementów należy dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych, w tym dziekana wydziału, wykazujące dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz nadzieje związane z dalszym jego rozwojem i pracą zawodową lub społeczną. Listy referencyjne powinny być przysłane przez osoby rekomendujące bezpośrednio do biura programu do 31 grudnia 2006 r.

  Wniosek i co dalej

  Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:

  1. Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych (m.in. sprawdzenie, czy wpłynął komplet dokumentów),
  2. Merytoryczna ocena wniosków dokonana przez recenzentów (pierwsza faza) oraz komisję kwalifikacyjną (druga faza).

  Recenzentami będą uznane autorytety z danej dziedziny nauki, powołani przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. W skład Komisji kwalifikacyjnej wejdą, oprócz recenzentów, także osoby wskazane przez Fundację Grupy TP oraz przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i Komisji Fulbrighta.

  Stypendia przyzna Fundacja Grupy TP i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, na wniosek komisji kwalifikacyjnej.

  Laureaci zostaną poinformowani elektronicznie i listownie o przyznaniu stypendium po rozstrzygnięciu konkursu, nie później niż do 15 marca 2007 r. Studenci, którzy nie otrzymają stypendium zostaną powiadomieni listownie.

  Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej www.polskietalenty.pl oraz w biurze programu, które mieści się w siedzibie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, tel. 0 42 631 95 58.

  Sonda

  Czy uczniom należy zabronić korzystania z telefonów komórkowych w szkole?

  • tak (64%)
  • nie (36%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.